Cập nhật thông tin

HOME / PHOTO BOOK / CÁC LOẠI GIẤY RUỘT

CÁC LOẠI GIẤY RUỘT

CÁC LOẠI GIẤY RUỘT

Sử dụng các loại giấy Mộc 145, Mộc 250, Mở phẳng (độ trắng thấp hơn wedding book), Elica, Econo, v.v...nhưng in ở chế độ 6 màu (CMYK + Light Cyan + Light Mangenta). Màu sắc không rực rỡ bằng chế độ 7 màu và độ mịn tương đới. Phù hợp với các sản phẩm phổ thông.