Cập nhật thông tin

PHOTO BOOK

 • CÁC LOẠI BÌA

  Sử dụng một trong các loại bìa sau:
  - Bìa cứng in bọc hình, Bìa cứng in bọc giấy mỹ thuật có đục lỗ.
  - Bìa cứng bọc simili, đục lỗ khắc chữ.

  Xem tất cả

 • CÁC LOẠI GIẤY RUỘT

  Sử dụng các loại giấy Mộc 145, Mộc 250, Mở phẳng (độ trắng thấp hơn wedding book), Elica, Econo, v.v...nhưng in ở chế độ 6 màu (CMYK + Light Cyan + Light Mangenta). Màu sắc không rực rỡ bằng chế độ 7 màu và độ mịn tương đới. Phù hợp với các sản phẩm phổ thông.

  Xem chi tiết

 • ART BOOK

  Artbook được in trên chất liệu giấy mỹ thuật, hoặc các loại giấy khác. Bồi 2 lớp mở phẳng hoàn toàn không bị cắt giữa 2 trang giấy...

  Xem chi tiết